Aanmelden

Meld u aan als lid van de NVHP!

Wanneer kunt u lid worden?

  • Na met goed gevolg afleggen van het examen Hypothecair Planner: dit is een examen op HBO niveau; bij het examen volgt toetsing van het kennisniveau en vaardigheid;
  • Geslaagden voor het examen LHP ontvangen het diploma Leergang Hypothecaire Planning;
  • Tenminste één jaar werkervaring op het gebied van financiële dienstverlening;
  • Onderschrijven van de Gedragscode;
  • Nakoming van de betaling van een jaarlijkse contributie;
  • Betaling van een inschrijfgeld;

De aanmelding voor toelating tot het register houdt tevens een aanmelding in als lid van de Nederlandse Vereniging van Hypothecaire Planners.

Wilt u zich aanmelden, zend dan een bericht aan info@hypothecairplanner.nl. Wij sturen u dan het inschrijfformulier toe.