Klacht

Als Erkend Hypothecair Planner behartigen wij uw belangen op financieel gebied. Natuurlijk doen wij ons best u daarbij zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Wij vinden het correct u er over te informeren wat uw rechten zijn, wanneer u onverhoopt eens niet tevreden bent met de inzet of kwaliteit van onze dienstverlening. Deze brochure gaat over uw rechten bij klachten over onze dienstverlening. 

Overeenkomst van opdracht 

Tussen u als consument en wij als Erkend Hypothecair Planner bestaat wat juristen noemen een ‘overeenkomst van opdracht’. U heeft ons verzocht bepaalde werkzaamheden uit te voeren en wij hebben verklaard dit te willen doen. 

Soms staan de afspraken helder op papier, soms ook niet. In ieder geval mag u minimaal van ons een dienstverlening verwachten zoals een ‘redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel adviseur’ die in een gelijke situatie aan u zou hebben verleend. 

Stap 1: Ons informeren 

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening, is het belangrijk dat u ons hierover direct informeert. Als Erkend Hypothecair Planner zijn wij gebonden aan een Gedragscode. Deze Gedragscode treft u aan op de site van onze beroepsorganisatie: www.hypothecairplanner.nl 

Uiteraard kunt u ook een exemplaar van deze Gedragscode van ons ontvangen. Een van de eisen uit die code is, dat wij klachten snel afwikkelen met respect voor de klant. Gelukkig ontvangen wij weinig klachten. Voor de overgrote meerderheid worden deze, direct nadat wij hierop zijn geattendeerd, opgelost. 

Stap 2: Rechter of Kifid 

Wanneer u vindt dat wij uw klacht niet goed afwikkelen, heeft u twee keuzes:

  1. U kunt uw klacht aan de burgerlijk rechter voorleggen of
  2. U kunt uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Kifid. 
     

Kifid 

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Kifid, is een onafhankelijke organisatie. Kifid is in het leven geroepen om consumenten op eenvoudige wijze en tegen lage kosten de mogelijkheid te bieden binnen een relatief korte termijn een oordeel te krijgen of een financieel dienstverlener wel of niet de belangen goed heeft behartigd. 

Stap 3: Ombudsman Kifid 

Nadat is gebleken dat wij samen niet tot overeen­stemming komen, kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Kifid. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De Ombudsman zal uw klacht onderzoeken. Hierbij kan de Ombudsman ons nadere vragen stellen. Het doel van de Ombudsman is om te proberen tot een oplossing te komen die voor beide partijen bevredigend is. Uiteindelijk doet de Ombudsman een uitspraak waarin hij aangeeft of uw klacht wel of niet gegrond is. 

Stap 4: Geschillencommissie Kifid

In de meeste gevallen lukt het de Ombudsman een oplossing te vinden waar beide partijen mee kunnen leven. Mocht dit niet zo zijn, dan hebben beide partijen de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Kifid. Als u als consument dit doet, dan zijn hier beperkte kosten aan verbonden. De Geschillencommissie Kifid zal vervolgens uw klacht volledig opnieuw behandelen. 

Uiteindelijk stelt men ook vast of u schade heeft geleden. Komt de Geschillencommissie Kifid tot het oordeel dat wij uw belangen niet goed hebben behartigd en staat vast dat u daardoor schade heeft geleden, dan bepaalt de Geschillencommissie Kifid waarschijnlijk dat wij deze schade aan u moeten vergoeden. 

Meer informatie over Kifid 

Meer informatie over Kifid vindt u op: www.kifid.nl

Heeft u nog vragen?

Wij hopen u zo inzicht te geven in wat u kunt doen wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening. Heeft u nog vragen, laat ons dat dan weten. Wij beantwoorden uw vragen uiteraard zo goed mogelijk.