Over NVHP

Wat doet de NVHP?

De NVHP bewaakt het kwaliteitslabel 'Erkend Hypothecair Planner, EHP'. Dit label wordt gevoerd door hypotheekadviseurs op HBO-niveau die de opleiding EHP met goed gevolg hebben afgerond. Zij hebben aan de vereniging laten zien dat zij ervaren en deskundig zijn in het geven van adviezen op het gebied van hypothecaire planning. Zij houden deze kennis jaarlijks op peil d.m.v. PE-opleidingen.

Doel van de NVHP:

 1. Houder van de beschermde titel 'Erkend Hypothecair Planner'
 2. Registeren en informeren van aangesloten EHP'ers
 3. Profileren van de beroepsgroep bij de consument
 4. Belangenbehartiging van de leden binnen de bedrijfskolom en aanpalende organisaties als Consumentenbond, AFM, Vereniging Eigen Huis, NVM enz.
 5. Beschikbaar stellen van een platform voor kennis- en ervaringsuitwisseling

 

Bestuur van de NVHP:

 • E.J. (Evert) Creemers, voorzitter
 • M.M. (Maarten) van Hasselt
 • M. (Maaike) Verhoef, secretaris
 • P.M.A. (Ellen) Korn-De Jongh, penningmeester 
 • R. (Ronald) Touwslager, bestuurslid 

Commissie van Beroep

Het bestuur acht het wenselijk dat leden en kandidaat leden die het niet eens zijn met een beslissing die het bestuur jegens hen als individu neemt, zich kunnen wenden tot een los van het bestuur staande beroepscommissie. Hiervoor is besloten tot instelling van een Commissie van Beroep. Deze commissie werkt volgens het reglement Commissie van Beroep en bestaat uit de volgende leden:

 • Jeroen Algra, fiscaal jurist verbonden aan Ouren en Van Delft; 
 • Roy van Diem, voormalig voorzitter van de St.Certificering Erkend Hypothecair Planner;
 • Arne van Dijk, erelid van de NVHP en medeoprichter van de NVHP;
 • Wim Koot, directeur Koot Financiële Diensten. 
 • R.G. Wagenvoord, Willis Towers Watson

Wat doet de St.CEHP?

De St.CEHP (Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planner) is de formele instantie die de kwaliteit van de opleiding Leergang Hypothecair Planner waarborgt. Opleidingsinstituten die zijn geaccrediteerd door de St.CEHP verzorgen deze opleiding.

Doel van de St.CEHP:

 1. Het vaststellen en bewaken van de leerdoelen
 2. Het bewaken van het HBO niveau
 3. Het integreren van de leerdoelen binnen wettelijke kaders en veranderende omstandigheden
 4. Het organiseren van het examen
 5. Het vaststellen van de PE onderwerpen
 6. Bijhouden en publiceren van het register

Bestuur van de St.CEHP

 • P.J.L. (Joost) Melis, voorzitter, 
 • G.P.L. (Geert) Hendrikx, bestuurslid,
 • P.J.M. (Peter) Wormskamp, bestuurslid
 • L. (Lodewijk) van der Heijden, bestuurslid
 • M.A.J. (Mark) Sanders, bestuurslid

Contact

Het secretariaat van de NVHP is gevestigd te Hoevelaken. 
Postadres: Postbus 206, 3870 CE Hoevelaken

Heeft u vragen? Stuurt u ons een mail, wij helpen u graag verder.

E: info@hypothecairplanner.nl