Toetreding tot Erkend Hypothecair Planner voor Financieel Planners

Het bestuur van de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners, St.CEHP, heeft op 11 september 2015 het volgende besluit genomen.

Adviseurs die een door de Stichting Certificering FFP (SCFFP) goedgekeurd examen hebben afgelegd en op grond daarvan het FFP-keurmerk hebben verworven en behouden, worden onder volgende voorwaarden in de gelegenheid gesteld de beschermde titel Erkend Hypothecair Planner te verwerven:

  1. Ondertekening van een ervaringsverklaring, inhoudende dat de kandidaat in de praktijk met regelmaat actief betrokken is bij het adviseren en bemiddelen van hypotheken;
  2. Het volgen van een specifiek voor deze doelgroep ontwikkelde masterclass bestaande uit drie dagdelen, inclusief toetselementen.

Meer informatie over deze mogelijkheid voor adviseurs is te verkrijgen bij het secretariaat van de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners, secretariaat@cehp.nl

Nadere informatie van de Stichting Certificering Hypothecair Planners vindt u in de bijlage naar hieronder.

Tel: 033-2542012

Per post: St. CEHP, Postbus 206, 3870 CE Hoevelaken