Vragen rondom echtscheiding

Er zijn geen ‘eenvoudige’ scheidingen. Naast emotie maken de aanwezigheid van kinderen, vermogen, eigen woning maar zeker ook de fiscale regels elke scheiding ingewikkeld. Bij een scheiding is het dan ook verstandig u door een of meer deskundigen te laten adviseren.

Bij een scheiding krijgt u te maken met verschillende mensen en organisaties. Denk aan een mediator die partners begeleidt bij het doorlopen van het scheidingsproces. Maar ook aan de advocaat die het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indient en de rechter die hierover een beslissing neemt. Misschien ook de notaris om uw testament te veranderen en de makelaar om de woning te taxeren. In korte tijd krijgt u te maken met verschillende mensen die allemaal hun eigen deskundigheid inbrengen om uw scheiding goed te laten verlopen.

Er zijn onderwerpen die bij veel scheidingen aan de orde komen, zoals een ouderschapsplan, verdeling van bezittingen en pensioen en risico van overlijden. Veel van die onderwerpen hebben direct of indirect financiële en of fiscale consequenties. Neem daarom contact op met een Erkend Hypothecair Planner. Samen kunt u dan bespreken op welke wijze deze adviseur u het beste van dienst kan zijn. Daar waar de inschakeling van expertise van andere deskundigen noodzakelijk is, zoals de advocaat of notaris, zal de Erkend Hypothecair Planner de contacten met deze deskundigen namens u coördineren en begeleiden.