Commissie van beroep

De NVHP kent een Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep behandelt zaken met betrekking tot besluiten welke door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners – NVHP -, zijn genomen jegens individuele leden óf jegens natuurlijke personen die het lidmaatschap van de NVHP hebben aangevraagd.

Comissie van beroep

J. ALGRA
Voorzitter
Jaar van benoeming 2014
Termijn 2e
Einde huidige termijn

2022

A.J. VAN DIJK
lid
Jaar van benoeming 2014
Termijn 2e
Einde huidige termijn

2022

R. VAN DIEM
lid
Jaar van benoeming 2014
Termijn 2e
Einde huidige termijn

2022

W. KOOT
lid
Jaar van benoeming 2014
Termijn 2e
Einde huidige termijn

2022

R. WAGENVOORD
lid
Jaar van benoeming 2017
Termijn 1e
Einde huidige termijn

2021

Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners.
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter!