Leden commissie Marketing

Het bestuur doet graag een beroep op leden om mee te helpen de doelstellingen van de NVHP te realiseren. Dit gebeurt onder meer in de vorm van werkgroepen die veelal tijdelijk van aard zijn en zich richten op één specifiek thema en van commissies die vaak een min of meer permanente ondersteuning op een deelgebied geven. Marketing is één van de terreinen waarvoor het bestuur een permanente commissie heeft ingesteld.

Leden commissie

TURHAN
ÖZGÜNER
lid
Christine
Klaren
lid
Angelique
den Ouden
lid

Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners.
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter!