NVHP Vertrouwenspersoon

Leden van de NVHP kunnen betrokken raken bij incidenten die de reputatie van Erkend Hypothecair Planners kunnen aantasten. Het Bestuur verwacht van haar leden dat, zodra zo’n incident zich aandient, het lid het Bestuur hierover op eigen initiatief informeert. Daar waar leden twijfelen of een gebeurtenis gemeld moet worden kunnen zij hierover overleggen met  Mr.dr.ing. Ronald Verdaas die door de Vereniging als vertrouwenspersoon is aangesteld.

Mr. Dr. Ing. A.J.
(Ronald) Verdaas

Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners.
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter!