WAAR VIND IK EEN ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER?

Persoonsgebonden kwalificatie

Uitsluitend natuurlijke personen mogen de titel Erkend Hypothecair Planner voeren. Voorwaarde hiervoor is onder meer dat zij met succes het daarvoor vereiste diploma hebben behaald, jaarlijks voldoen aan aanvullende scholing op het gebied van kennis en vaardigheid en zij zich in hun dagelijks werk houden aan de Gedragscode NVHP. Er zijn dus geen kantoren of bedrijven die Erkend Hypothecair Planner zijn. Wel kunnen er binnen deze kantoren of bedrijven adviseurs zijn die zich Erkend Hypothecair Planner mogen noemen. Veelal zult u op de site van het bedrijf kunnen zien welke adviseurs gerechtigd zijn deze titel te voeren.

Waar vindt u deze Erkend Hypothecair Planners?

Circa 1.200 adviseurs mogen in Nederland de titel Erkend Hypothecair Planner voeren. U kunt deze adviseurs op deze pagina vinden op meerdere manieren.

      1. U kunt een postcode ingeven. U ziet dan de adviseurs die in de buurt van deze postcode werkzaam zijn.
      2. U kunt de naam ingeven van een financieel advieskantoor. U ziet dan of binnen dit kantoor Erkend Hypothecair Planners werkzaam zijn en zo ja om welke adviseurs het dan gaat.
      3. U kunt ook direct zoeken op de naam van een adviseur. Is de adviseur Erkend Hypothecair Planner dan ziet u verdere informatie over deze adviseur.