Persberichten

Nieuwe bestuursleden NVHP
20 april 2022

Ilja Nanninga en Mark de Bruijn zijn door de algemene ledenvergadering van de NVHP benoemd tot lid van het Bestuur van de NVHP

Bemiddeling krediet binnen eigen portefeuille past niet bij vertrouwenspositie Erkend Hypothecair Planner
17 februari 2022

Financieel adviseurs kunnen van relaties van het eigen kantoor, die hetzij beschikken over extra liquide middelen, danwel juist behoefte hebben aan financiering buiten de reguliere bancaire kanalen, het verzoek ontvangen om, al dan niet tegen betaling, hen in contact te brengen met andere relaties van het kantoor.

NVHP pleit voor meer maatwerk binnen de leennormen hypotheek
15 februari 2022

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP pleit ervoor om meer maatwerk mogelijk te maken bij het bepalen van wat individuele consumenten maximaal mogen lenen voor de financiering van hun woning.

Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter