Lidmaatschapseisen

Inleiding

Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Erkend Hypothecair Planners, NVHP,  is een persoonlijk lidmaatschap. Slechts natuurlijke personen die voldoen aan de door de NVHP gestelde eisen mogen zich uiten als Erkend Hypothecair Planner.

Lidmaatschapseisen

Natuurlijke personen die lid willen worden van de NVHP dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Tenminste één jaar werkervaring op het gebied van financiële dienstverlening.
  • In het bezit van het diploma Hypothecair Planner. Het examen  om in aanmerking te komen voor dit diploma wordt afgenomen door CITO BV, onder verantwoordelijkheid van de stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners.

OF

  • In het bezit zijn van het diploma Financieel Planner (FFP) en als gecertificeerd Financieel Planner werkzaam zijn, aangevuld met een eenmalige opeiding van drie dagdelen genaamd de Entreetoets. Klik hier voor nadere informatie, voorwaarden en inschrijving.
  • Leden onderwerpen zich aan de Gedragscode NVHP.
  • Leden zijn verplicht jaarlijks te voldoen aan de door de stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners te bepalen programma van permanente educatie.

Samenstelling en ontwikkeling leden

Het aantal leden van de NVHP bedraagt per 31-12-2018: 1167

Grafiek Ledenontwikkeling door de jaren heen.
 

Verdeling naar werkkring

Per 31-12-2018 zijn 446 werkzaam bij aanbieders, 504 bij intermediairs, 203 bij ketens en 23 bij overige organisaties.

Grafiek: Samenstelling NVHP leden naar werkkring
[NVHP leden org lidmaatschap werkkring alle leden
samenstelling leden per 31-12-2017]

Hoe kan ik lid worden?

Contributie

De éénmalige bijdrage voor het indienen van het verzoek om lid te worden van de NVHP bedraagt voor 2021 €100.

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de NVHP wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Voor 2021 bedraagt de contributie €310, Bij aanmelding na 1 juli van enig kalenderjaar wordt 50% van de contributie in rekening gebracht.

 
Formulier verzoek tot inschrijving

Het formulier waarmee u een verzoek om ingeschreven te worden als lid van de NVHP kunt u hier dowloaden:
Inschrijfformulier NVHP 2021

Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners.
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter!