Brochures

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP heeft over een aantal thema’s digitale brochures ontwikkeld. In deze brochures wordt, ten behoeve van de consument, een bepaald thema op hoofdlijnen toegelicht. Daarbij wordt telkens ook aangegeven wat de extra waarde is die een Erkend Hypothecair Planner voor de consument bij het betreffende onderwerp kan hebben.

Gebruik van brochures

Leden van de NVHP mogen deze brochures zonder aanvullende kosten gebruiken. Het staat leden dus vrij deze brochures naar specifieke relaties te zenden of om één of meer van de brochures te plaatsen op de eigen site.

Digitale brochures

Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter