DIGITALE BROCHURES

Inleiding
De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP heeft over een aantal thema’s digitale brochures ontwikkeld. In deze brochures wordt, ten behoeve van de consument, een bepaald thema op hoofdlijnen toegelicht. Daarbij wordt telkens ook aangegeven wat de extra waarde is die een Erkend Hypothecair Planner voor de consument bij het betreffende onderwerp kan hebben.

Gebruik van brochures
Leden van de NVHP mogen deze brochures zonder aanvullende kosten gebruiken. Het staat leden dus vrij deze brochures naar specifieke relaties zenden of om één of meer van de brochures te plaatsen op de eigen site.

Aanvraag van brochures
Leden van de NVHP kunnen via het formulier bestelling digitale brochures deze opvragen. Het secretariaat zorgt dan dat u deze digitaal ontvangt zodat u deze naar eigen inzicht kunt gebruiken.

U kunt meerdere brochures aanvinken. De bestelling komt bij ons binnen en wij sturen u z.s.m. de brochures op.

OVERZICHT DIGITALE BROCHURES NVHP:

Aflossingsvrije hypotheek? Laat u adviseren

In deze brochure wordt consumenten opgeroepen stil te staan bij de consequenties die de “aflossingsvrije hypotheek” in de toekomst voor hen kan hebben.

Aflossing van de hypotheek

Elke hypotheekschuld moet ooit worden afgelost. In deze brochure wordt de consument geïnformeerd over een aantal belangrijke aandachtspunten die rondom de (vervroegde) aflossing kunnen spelen. 

Duurzaam verbouwen

Gaat u een woning bouwen of verbouwen? Of gaat u een bestaande woning kopen? Dat is dan een mooie aanleiding om met ons, als uw Erkend Hypothecair Planner, in gesprek te gaan over het thema “duurzaamheid”

Erkend Hypothecair Planner, de voordelen van

In deze brochure wordt de consument geïnformeerd wat de Erkend Hypothecair Planner aan extra zekerheid biedt.

 

 

Familie en financiering van de hypotheek

In deze brochure wordt ingegaan op een aantal punten waaraan aandacht moet worden gegeven indien wordt besloten dat (een deel) van de hypothecaire geldlening zal worden verstrekt door een lid van de familie.

Huren, of kopen?

 

In deze brochure worden de belangrijkste punten besproken die spelen bij de vraag huren of kopen?

Netto-maandlasten, het belang van

In deze brochure wordt toegelicht waarom het belangrijk is om samen met de adviseur inzicht te krijgen in de netto- maandlasten van de hypotheek over de volle looptijd van de hypotheek.

 

Onderhoud van de hypotheek

In deze brochure wordt de consument geïnformeerd waarom het belangrijk is i om na de totstandkoming van de hypotheekovereenkomst regelmatig contact te blijven onderhouden met de Erkend Hypothecair Planner.

Ondernemer, en zijn hypotheek

Ook ondernemers willen een woning kunnen kopen. In deze brochure wordt ingegaan op de speciale aandachtspunten die hierbij een rol kunnen spelen.

 

Oversluiten van de hypotheek

In deze brochure wordt ingegaan op een aantal belangrijke aandachtspunten die spelen bij het oversluiten van een hypothecaire geldlening.

Pensioen en uw hypotheek

In deze brochure wordt ingegaan op het belang om tijdig stil te staan bij de betaalbaarheid van de hypotheek na ingang van het pensioen.

Schenking en hypotheek

In deze brochure wordt ingegaan op de mogelijkheid om door middel van schenking een deel van de aankoopsom van de woning te financieren.

X