Over de NVHP 

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, is een beroepsorganisatie die de belangen behartigt van die financieel adviseurs die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel Erkend Hypothecair Planner.

De NVHP richt zich in hoofdzaak op activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van adviezen zoals die door Erkend Hypothecair Planners worden gegeven. Dit doet de NVHP onder meer door het verzorgen van kennis en vaardigheidssessies ten behoeve van haar leden maar ook door het ontwikkelen van informatieve brochures die Erkend Hypothecair Planners kunnen geven aan consumenten voor wie deze informatie relevant is.

De NVHP bewaakt daarnaast het integer handelen van haar leden. Leden van de NVHP zijn onderworpen aan de NVHP Gedragscode. Het is niet mogelijk Erkend Hypothecair Planner te zijn zonder deze Gedragscode te onderschrijven.

De NVHP telt circa 1.200 leden. De Vereniging heeft een Bestuur dat wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de NVHP. De NVHP beschikt over een professioneel secretariaat dat is gevestigd in Hoevelaken.

Waarom is een advies van een erkend
hypothecair planner belangrijk?

De waarde van de eigen woning vormt voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun (toekomstig) vermogen. Op verschillende momenten rondom deze vermogensopbouw is een goed advies belangrijk. Meer lezen

Aan welke voorwaarden moet een erkend
hypothecair planner voldoen?

Nederland telt meer dan 20.000 hypotheek-adviseurs. Slechts 1.158 natuurlijke personen mogen de beschermde titel Erkend Hypothecair Planner voeren. De personen die bevoegd zijn tot het voeren van deze titel zijn in een register opgenomen. Meer lezen

Waar vindt een consument een erkend hypothecair planner?

Uitsluitend natuurlijke personen mogen de titel Erkend Hypothecair Planner voeren. Voorwaarde hiervoor is onder meer dat zij met succes het daarvoor vereiste diploma hebben behaald, jaarlijks voldoen aan aanvullende scholing Meer lezen

Waar kan een consument terecht met een klacht?

De rechtsverhouding tussen een consument en een Erkend Hypothecair Planner kwalificeert als een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
Meer lezen

Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter