Bestuur

Het bestuur van de NVHP wordt benoemd door de Algemene ledenvergadering. Gestreefd wordt om het bestuur een evenredige afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van het leden van de NVHP.

Samenstelling
Het Bestuur van de NVHP is als volgt samengesteld:

  • R.(Ronald) Touwslager – Voorzitter
  • M.(Maaike) Verhoef – Secretaris
  • P.J.M.(Peter) Wormskamp – Penningmeester
  • M.(Michael) van der Hoeden – Bestuurslid
  • T.(Turhan) Özgüner – Bestuurslid
  • M.A.J.(Mark) Sanders- Bestuurslid

Bestuur

RONALD
TOUWSLAGER
Voorzitter
Jaar van benoeming 2014
Termijn 2e
Einde huidige termijn 2022
MAAIKE
VERHOEF
Secretaris
Jaar van benoeming 2014
Termijn 2e
Einde huidige termijn

2022

PETER
WORMSKAMP
Penningmeester
Jaar van benoeming 2019
Termijn 1e
Einde huidige termijn   2023
MICHAEL
VAN DER HOEDEN
Bestuurlid
Jaar van benoeming 2019
Termijn 1e
Einde huidige termijn 2023

TURHAN
ÖZGÜNER
Bestuurslid
Jaar van benoeming 2019
Termijn 1e
Einde huidige termijn 2023

MARK
SANDERS
Bestuurslid
Jaar van benoeming 2019
Termijn 1e
Einde huidige termijn 2023

Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners.
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter!