Vanaf 2019 is het examen veranderd als volgt:

Het theorie examen wordt afgenomen door CITO in twee deelexamens van 30 vragen

Deelexamen A:Theorie, haalbaarheid, betaalbaarheid van de hypotheek en aanpalende en woongerelateerde producten en kennisdomeinen.

Deelexamen B: Verwerkt theorie in life events en bepaling inkomensrisico’s.

Gevolgd door een Assessment eveneens afgenomen door CITO bestaande uit:

Deelexamen C: Competenties en vaardigheden om opgedane kennis te vertalen in praktische oplossingen. In dit assessment kan ook gevraagd worden naar de inhoudelijke onderbouwing van een gedeelte van je financieel advies. Dat betekent dat dan ook een beroep op theoretische kennis uit examen 1 of examen 2 wordt gedaan bij het verdedigen van een praktijkcasus. Ook de integriteit en competenties worden getoetst.

Slagingsnorm

Voor de beide theoriedelen dient minimaal een 5 te worden behaald. Er is geen onderlinge compensatie mogelijk. Voor het assessment dient minimaal een 6 te worden gehaald, het assessment telt dubbel mee.

Indien u gezakt bent met een 4,5 is het toch mogelijk u op te geven voor het assessment. U krijgt dan een Assessment plus examen. Deze duurt een kwartier langer. In dit kwartier wordt u extra mondeling ondervraagd over de onderdelen waarop u gezakt bent in het theorie-examen.

Bent u helaas gezakt en wilt u zich opnieuw aanmelden? Houd er dan rekening mee dat u pas na een maand het examen mag herkansen. Wanneer u 3 keer gezakt bent, kunt u na een halfjaar opnieuw examen doen

Assessment moet binnen 12 maanden na het behalen van het laatste schriftelijke deelexamen worden behaald.

Deel B van het schriftelijk deelexamen dient binnen 12 maanden na deel A te worden behaald.

Hoeveel bedragen de examenkosten?

  • De kosten van elk nieuw theorie-examen zijn € 245,87 inclusief BTW.
  • Het praktijkexamen kost € 288,88.

Wat verandert door de nieuwe examenstructuur aan het praktijkexamen?

  • De inhoud van het praktijkexamen wijzigt niet.
     

Overgangsregeling

Tot inwerkingtreding van deze regeling is een overgangsregeling van kracht. De oude examens zullen beschikbaar zijn tot 1 april 2020. Iedereen die is gezakt met een 5 voor het schriftelijk examen kan met een voldoende voor het assessment alsnog slagen.

Belangrijke documenten

Examenreglement assessment LHP
Inschrijvingsformulier assessment LHP