Leden commissies

Het bestuur doet graag een beroep op leden om mee te helpen de doelstellingen van de NVHP te realiseren. Dit gebeurt onder meer in de vorm van werkgroepen die veelal tijdelijk van aard zijn en zich richten op één specifiek thema en van commissies die vaak een min of meer permanente ondersteuning op een deelgebied geven. Op dit moment heeft de NVHP de volgende commissies waarin leden zitting hebben.

Daarnaast zijn er nog commissies werkzaam binnen de NVHP waarin externe deskundigen zitting hebben:

    Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners
    Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter