Commissie van beroep

De NVHP kent een Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep behandelt zaken met betrekking tot besluiten welke door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners – NVHP -, zijn genomen jegens individuele leden óf jegens natuurlijke personen die het lidmaatschap van de NVHP hebben aangevraagd.

Comissie van beroep

J. ALGRA
Voorzitter
A.J. VAN DIJK
Lid
R. VAN DIEM
Lid
W. KOOT
Lid
R. WAGENVOORD
Lid

Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter