Curriculum Commissie

Normen Erkend Hypothecair Planner hoog houden.
Bij leden en bestuur bestaat de wens om de normen op het gebied van kennis en vaardigheid die worden gesteld aan Erkend Hypothecair Planners hoog te houden. Met recht willen wij naar de consument blijven uitdragen dat het examen Erkend Hypothecair Planner binnen de financiële sector het hoogste niveau van examinering is ten behoeve van adviseurs die gespecialiseerd zijn op het gebied van hypothecair krediet.

Normen worden op verschillende plaatsen bewaakt.
De basis van de kwaliteitsnormen op ethisch gebied zijn te vinden in de gedragscode [link naar gedragscode] zoals die voor alle leden van de NVHP geldt. De vakbekwaamheidsnormen liggen vast in de toets- en
eindtermen. De onafhankelijkheid van examinering is vervolgens gewaarborgd doordat de examens worden afgenomen door de onafhankelijke exameninstelling CITO. Ten aanzien van de masterclasses geldt dat de opleidingen worden bedacht en bewaakt door de Commissie Masterclasses.

Extra waarborg na integratie Stichting.
Voorheen werden de normen primair bewaakt door de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners. Op de ledenvergadering is besloten om de activiteiten van de Stichting binnen de Vereniging te integreren. Om een extra waarborg in te bouwen dat de normen, die aan de Erkend Hypothecair Planners worden gesteld, onveranderd hoog blijven is een Curriculum Commissie geïnstalleerd.

Taak van de Curriculum Commissie
De taak van de curriculum commissie is tweeledig te weten:

  • Toezicht op het feit dat de normen op het gebied van kennis en vaardigheid op een hoog niveau blijven;

  • Tijdige aanpassing van deze normen aan relevante maatschappelijke ontwikkelingen die voor de Erkend Hypothecair Planner relevant zijn om deze te kennen en in het adviestraject te kunnen toepassen.

Samenstelling en benoeming Curriculum Commissie

De Curriculum Commissie bestaat uit vier leden. Het gaat hierbij om twee deskundigen van buiten de NVHP en twee leden vanuit de kring van de NVHP. De leden van de commissie zijn benoemd door de algemene ledenvergadering van 10 april 2019. De adviezen die de commissie uitbrengt zijn zwaarwegend. Het bestuur van de NVHP mag van deze adviezen alleen na instemming door de algemene ledenvergadering afwijken.
 

Turhan Özgüner

​Voorzitter van de NVHP en
directeur Intermediair bij ING.

Tom Berkhout 

Professor of Real Estate aan de
Nyenrode Business Universiteit.

Peter Boelhouwer

Hoogleraar Housing systems
aan de TU Delft. 

Vacature

Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter