Leden Examencommissie

Het bestuur doet graag een beroep op leden om mee te helpen de doelstellingen van de NVHP te realiseren. Dit gebeurt onder meer in de vorm van werkgroepen die veelal tijdelijk van aard zijn en zich richten op één specifiek thema en van commissies die vaak een min of meer permanente ondersteuning op een deelgebied geven. 

De permanente commissie masterclasses, bedenkt, beoordeelt en begeleidt alle masterclasses die door de NVHP worden gegeven. Deelname aan deze commissie betekent:

  • je verdiepen in wat een Hypothecair Planner voor zijn dagelijkse praktijk nodig heeft;
  • Inzicht hebben welke vaardigheden aangescherpt moeten worden;
  • de tijd nemen om lesmateriaal te beoordelen; 
  • en af en toe een extra masterclass volgen ter beoordeling van de kwaliteit.

De commissie vergadert daarnaast minimaal 4 keer per jaar.  

Leden commissie Masterclasses

Paul Schuiling
Voorzitter
Richard Boxtart
Lid
Maarten van den Eijnden
Lid
Roel Wonders
Lid
Harry Molkenboer
Lid

Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter