Lidmaatschapseisen

Inleiding

Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Erkend Hypothecair Planners, NVHP,  is een persoonlijk lidmaatschap. Slechts natuurlijke personen die voldoen aan de door de NVHP gestelde eisen mogen zich uiten als Erkend Hypothecair Planner.

Lidmaatschapseisen

Natuurlijke personen die lid willen worden van de NVHP dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Tenminste één jaar werkervaring op het gebied van financiële dienstverlening.
  • In het bezit van het diploma Hypothecair Planner. Het examen  om in aanmerking te komen voor dit diploma wordt afgenomen door CITO BV, onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners.

OF

  • In het bezit zijn van het diploma Financieel Planner (FFP) en als gecertificeerd Financieel Planner werkzaam zijn, aangevuld met een eenmalige opeiding van drie dagdelen genaamd de Entreetoets. Klik hier voor nadere informatie, voorwaarden en inschrijving.
  • Leden onderwerpen zich aan de Gedragscode NVHP.
  • Leden zijn voor certificering verplicht jaarlijks te voldoen aan de door het Nederlandse Vereniging van  Hypothecair Planners te bepalen programma van permanente educatie.

Samenstelling en ontwikkeling leden

Het aantal leden van de NVHP bedraagt per 31-12-2021: 1158

Grafiek Ledenontwikkeling door de jaren heen.
 

Verdeling naar werkkring

Per 1-1-2022 zijn 376 werkzaam bij aanbieders, 577 bij intermediairs, 163 bij ketens en 5 bij overige organisaties.

Grafiek: Samenstelling NVHP leden naar werkkring

Hoe kan ik lid worden?

Contributie

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de NVHP wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Voor 2022 bedraagt de contributie €310, Bij aanmelding na 1 juli van enig kalenderjaar wordt de contributie naar rato in rekening gebracht.

De éénmalige bijdrage voor het indienen van het verzoek om lid te worden van de NVHP bedraagt voor 2022 €100.

Formulier verzoek tot inschrijving

Het formulier waarmee u een verzoek om ingeschreven te worden als lid van de NVHP kunt u hier dowloaden:
Inschrijfformulier NVHP 2022

Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter