Nieuwsbrieven

Noodzaak van advies op basis van netto of consumptief besteedbaar inkomen’ kopie
26-10-2022

De hoge inflatie en de sterk gestegen energielasten leiden bij steeds grotere groepen consumenten tot dreigende betalingsproblemen.
Het bestuur van de NVHP is van oordeel dat deze situatie vraagt om extra inzet van Erkend Hypothecair Planners om klanten die in betalingsproblemen verkeren of dreigen te komen te helpen. Daarnaast is het bij advisering in het kader van nieuwe transacties belangrijk oog te hebben voor de huidige omstandigheden en niet alleen de “haalbaarheid” van gewenste financiering te onderzoeken maar ook de “betaalbaarheid”.                                           

Extra vernieuwde Masterclass ​Werken met Netto Besteedbaar Inkomen, consumptief besteedb...
07-10-2022

Extra (aangepaste) dagen die ook
meetellen voor PE 2023

De hoge inflatie en de sterk gestegen energielasten leiden bij steeds grotere groepen consumenten tot dreigende betalingsproblemen. Het bestuur van de NVHP is van oordeel dat deze situatie vraagt om extra inzet van Erkend Hypothecair Planners om klanten die in betalingsproblemen verkeren of dreigen te komen te helpen. Maar ook om bij de advisering in het kader van nieuwe transacties oog te hebben voor de huidige omstandigheden en niet alleen de “haalbaarheid” van gewenste financiering te onderzoeken maar ook de “betaalbaarheid”.

Verduurzaming in barre tijden
05-10-2022

Op 4 oktober jl. vond het webinar Verduurzaming in barre tijden plaats, waarin Frank Paalman aandacht vroeg voor de huidige energiecrisis en hoe een Hypothecair Planner de klanten bij kan staan in hun wens te verduurzamen en zo de crisis het hoofd te bieden.
Hij ging daarbij in op volgende zaken

  • Wat betekent de energiecrisis voor onze klanten?
  • Rol van de Hypothecair Planner. Wat kun jij doen?
  • Overzicht en volgorde verduurzamingsmaatregelen
  • Financieren van verduurzaming: dienstverlening op maat
  • Financieringsregels LTI en LTV
  • Alternatieve financieringsvormen en subsidies
  • Voorbeeldberekening: wat levert verduurzamen op?
NVHP Mail Alert
09-2022

De NVHP signaleert voor haar leden actueel nieuws dat relevant kan zijn voor u als Erkend Hypothecair Planner. Als onderdeel van het lidmaatschap sturen wij u deze berichten zonder aanvullende kosten toe. Heeft u een belangrijk bericht gezien dat niet in het overzicht is opgenomen, dan verzoeken wij u dit te melden aan het secretariaat, inclusief de link naar dit bericht.

Hieronder vindt u het nieuwsoverzicht voortaan gesplitst in twee delen Algemeen en Duurzaamheid.

Nieuwe BrochureStap voor stap uitleg over een Hypotheek
28-09-2022

Bij het kopen van een woning en het financieren daarvan komt er heel veel kijken. Er moeten beslissingen worden genomen over grote bedragen. Beslissingen die vaak meer dan 30 jaar een belangrijke invloed hebben op het financiële huishouden van jouw klant.


Naast de spanning of de financiering lukt, komen er allerlei nieuwe begrippen op tafel waar zij soms nog nooit eerder van hebben gehoord. Begrippen zoals “hoofdelijke aansprakelijkheid”, “loan to value” en “rentevaste periode”.

Terugkijken webinar Verhuisregelingen
29-09-2022

Je klant wil verhuizen en graag de oude hypotheek met een lage rente meenemen, maar niet iedere geldverstrekker staat dat toe. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de fiscaliteit omtrent verhuizen.

Als gevolg van de stijgende rente voor hypothecair krediet zal dit onderwerp naar verwachting alleen maar in belang toenemen. Dit bleek ook uit het onlangs gepubliceerde onderzoek van de NVHP onder leden. Op 29 september aanstaande heeft Rob Timmermans hierover een gratis webinar voor leden van de NVHP en hun collega's. Bekijk het webinar.

Persbericht sectorbreed inspannen energiekosten te beperken kopie
12-09-2022

Het bestuur van de NVHP heeft grote zorgen over de mogelijkheid dat op korte termijn veel consumentenals gevolg van de stijgende energielasten in (dreigende) betalingsproblemen komen. Vandaag heeft de NVHP onderstaand persbericht verzonden waarin wij de sector oproepen om bij dezeproblematiek waar mogelijk samen te werken.

Bericht aan Stakeholders Sectorbreed inspannen energiekosten te beperken
12-09-2022

Het bestuur van de NVHP heeft grote zorgen over de mogelijkheid dat op korte termijn veel consumentenals gevolg van de stijgende energielasten in (dreigende) betalingsproblemen komen. Vandaag heeft de NVHP onderstaand persbericht verzonden waarin wij de sector oproepen om bij dezeproblematiek waar mogelijk samen te werken.

Vermogensverdeling en pensioen
09-09-2022

Minister Kaag (Financiën) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteiten Belastingdienst) hebben het interdepartementalebeleidsonderzoek (IBO) Vermogensverdeling aan de TweedeKamer aangeboden. Het rapport met uitgebreide bijlagen 2022onder voorzitterschap van Laura van Geest 

Uitspraken Geschillencommissie Kifid juli en augustus 2022
08-09-2022

De uitspraken van de geschillencommissie FinanciëleDienstverlening blijven stof tot nadenken geven. Somsover consumenten die evident onredelijke eisen stellen.Soms over financieel dienstverleners die een klachtzover laten komen dat de Geschillencommissie hier eenoordeel over moet geven. 

AFM en NVHP: Maatwerk blijft integraal onderdeel van leennormen
07-09-2022

In de media zijn berichten verschenen die de indruk zouden kunnen wekken dat de AFM maatwerk verbiedt. Deze indruk is onjuist. Zowel de AFM en NVHP zijn van oordeel dat maatwerk integraal onderdeel is van de leennormen en onmisbaar is om in alle individuele situaties tot een verantwoorde kredietverlening te komen.

Volg nu de opleiding Register FinancieelEchtscheidingsadviseur (RFEA) met korting
24-08-2022

Op 22 september start op het secretariaat van de NVHP in Hoevelaken weer de opleiding RegisterFinancieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). Ook niet leden van de NVHP mogen deze opleiding volgen.Leden van de NVHP ontvangen een korting van € 250,- op de cursus.

Heb jij een collega die Erkend Hypothecair Planner kán en wil worden
09-08-2022

Jij hebt zelf ervaren hoe waardevol, voor de uitoefening van jouw vak, de opleiding voor Erkend Hypothecair Planner is geweest. Heb jij een collega waarvan je denkt dat deze de capaciteiten heeft om deze opleiding te volgen? Wijs hem of haar dan op de leergangen die binnenkort van start gaan.

Driedaagse opleiding Estate Planning in Hoevelaken
04-08-2022

Als Hypothecair Planner komt u in aanraking met het in kaart brengen van de situatie van de nabestaanden van de klant ná diens overlijden als het gaat om de betaalbaarheid van de woonlasten. En ook hoe familie elkaar kan helpen bij het aankopen van een woning.

Eerste bijeenkomst van de junior kamer plaats
03-08-2022

Op 30 mei vond de eerste bijeenkomst van de junior kamer plaats. In deze bijeenkomst hebben 3 leden aangegeven de kar van de Junior kamer te willen gaan trekken. Hiernaast stellen wij twee van deze leden en het bestuurslid verantwoordelijk voor de Junior Kamer aan jullie voor

Aandachtspunten schenkbelasting en waardering woning bij scheiding
02-08-2022

Als Hypothecair Planner word je regelmatig geconfronteerd met de verdeling van de woning bij scheiding. Het is daarom belangrijk dat je de spelregels op jouw netvlies hebt. Hierdoor kunnen onvoorziene fiscale claims worden voorkomen. In dit artikel zetten we de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij.

Films verbouwen/verduurzamen
en Estate Planning
18-07-2022

Onze Marketing Commissie is altijd actief aan het zoeken hoe zij onze leden actief kan ondersteunenin het informeren van hun klanten Om die reden hebben commissieleden Nihal Vogels en Léoni Kok twee filmpjes opgenomen over onderwerpen waarbij de gemiddelde consument wellicht niet direct denkt

Uitspraken Geschillencommissie Kifid maart en april 2022 
05-05-2022

Elke twee maanden biedt de NVHP haar leden een samenvatting aan van de uitspraken die de Geschillencommissie KiFiD in die periode heeft gedaan ophet gebied van hypothecair krediet. 

NVHP TV - De maximale eigenwoningschuld
22-03-2022

In deze uitzending van NVHP-TV geeft Rob Timmermans uitleg over een aantal regelingen
die relevant zijn voor het bepalen van de maximale eigenwoningschuld.
Hierbij wordt aan de hand van voorbeelden toelichting gegeven op de inkortingsregeling en
de gevolgen van het gebruik van de KEW-uitkeringsvrijstelling op de hoogte van de
bestaande eigenwoningschuld (overgangsrecht)

Pilot: Uitbreiding dienstverlening NVHP Vertrouwenspersoon
16-03-2022

De NVHP beschikt sinds enige jaren over een Vertrouwenspersoon. Deze functie wordt sinds 1 juni 2021 uitgeoefend door de heer Wim Span die geheel los opereert van de NVHP en alle informatie omtrent meldingen vertrouwelijk behandelt.

Terugkijken: Webinar Renteontwikkelingen 2022
16-03-2022

Voor iedereen die niet in de gelegenheid was live deel te nemen, het webinar niet in zijn geheel heeft kunnen volgen en de deelnemers die het graag nog even terugkijken, tref je hierbij een link aan naar de opname van dit webinar.

Uitspraken Geschillencommissie Kifid januari en februari 2022
01-03-2022

De NVHP biedt haar leden hierbij een samenvatting aan van een aantal uitspraken die de geschillencommissie Kifid in de maanden januari en februari heeft gepubliceerd. 

Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter