NVHP Vertrouwenspersoon

Leden van de NVHP kunnen betrokken raken bij incidenten die de reputatie van Erkend Hypothecair Planners kunnen aantasten. Het Bestuur verwacht van haar leden dat, zodra zo’n incident zich aandient, het lid het Bestuur hierover op eigen initiatief informeert. Daar waar leden twijfelen of een gebeurtenis gemeld moet worden kunnen zij hierover overleggen met Wim Span, die door de Vereniging per 1 juni 2021 als vertrouwenspersoon is aangesteld.

W. (Wim) Span

06 46 17 50 75
wim.span@outlook.nl

Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners.
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter!