NVHP Reageert op Wijzigingsbesluit Financiële Markten

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Op 6 augustus j.l. heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, gehoor gegeven aan de uitnodiging om te reageren op het door het Ministerie van Financiën ter consultatie voorgelegde Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2021.
 

De NVHP heeft haar reactie beperkt tot het voorstel om de kennis- en ervaringstoets te laten vervallen als een consument rechtstreeks bij een aanbieder een aanvullend hypothecair krediet wenst aan te gaan waarbij deze lening wordt aangewend om energiebesparende maatregelen in en rondom de woning te financieren. 

KLIK HIER  om de integrale reactie van de NVHP aan zoals deze inmiddels ook door het. Ministerie van Financiën is gepubliceerd. 

Mocht de inhoud van ons commentaar jou aanleiding geven tot nadere vragen of opmerkingen dan vernemen wij die uiteraard graag.

Met vriendelijke groeten,
 
Maaike Verhoef
Secretaris NVHP

Meer nieuwsberichten:

X