Persberichten

Nieuwe bestuursleden NVHP

20 April 2022

Ilja Nanninga en Mark de Bruijn zijn door de algemene ledenvergadering van de NVHP benoemd tot lid van het Bestuur van de NVHP.

Lees het persbericht

Bemiddeling krediet binnen eigen portefeuille past niet bij vertrouwenspositie Erkend Hypothecair Planner

Financieel adviseurs kunnen van relaties van het eigen kantoor, die hetzij beschikken over extra liquide middelen, danwel juist behoefte hebben aan financiering buiten de reguliere bancaire kanalen, het verzoek ontvangen om, al dan niet tegen betaling, hen in contact te brengen met andere relaties van het kantoor.

Lees het persbericht

NVHP pleit voor meer maatwerk binnen de leennormen hypotheek

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP pleit ervoor om meer maatwerk mogelijk te maken bij het bepalen van wat individuele consumenten maximaal mogen lenen voor de financiering van hun woning.

Lees het persbericht