Masterclasses

Inleiding

De kennis en vaardigheid die de consument van een Erkend Hypothecair Planner mag verwachten, is voortdurend in ontwikkeling. Vandaar dat deze adviseurs veel aandacht besteden aan hun wettelijke en bovenwettelijke permanente educatie.

Door de Commissie Masterclasses van de NVHP worden, in samenwerking met de Curriculum Commissie, jaarlijks de onderwerpen gedefinieerd die relevant zijn voor de ontwikkeling van het kennis- en vaardigheidsniveau van Erkend Hypothecair Planners. De commissie behoudt zich het recht voor om, indien het bestuur dat nodig acht, in enig jaar het volgen van bepaalde masterclasses te kunnen verplichten of eisen te stellen aan het aantal onderwerpen of het al of niet volgen van kennis- en of vaardigheidsmasterclasses.

De voorwaarde voor het mogen blijven voeren van de titel Erkend Hypothecair Planner in 2025 is dat leden in 2024 minimaal drie verschillende Masterclasses per kalenderjaar volgen.

Regels en inschrijven

De NVHP heeft voor 2024 de volgende voorwaarden vastgesteld voor het mogen blijven voeren van de titel Erkend Hypothecair Planner.

 1. Hieronder leest u de belangrijkste PE eisen voor 2024. Daarnaast heeft de NVHP heeft Algemene voorwaarden vastgesteld met betrekking tot de Masterclasses.  Klik hier om die te  downloaden of bekijken. 
   
 2. De prijs voor een masterclass ligt in 2024 tussen de € 150 - 270 per masterclass. Afhankelijk van de duur en het aantal deelnemers.
   
 3. Adviseurs die in 2025 de titel Erkend Hypothecair Planner wensen te voeren dienen in 2024, dus uiterlijk voor 31 december 2024, tenminste drie verschillende masterclasses te hebben gevolgd uit het aanbod masterclasses waarvan de NVHP Commissie Masterclasses de onderwerpen en docenten heeft vastgesteld. 
   
 4. Leden die niet in staat zijn geweest om voor 31 december 2024 te voldoen aan deze PE eis krijgen de gelegenheid deze masterclasses in te in de veegsessies van januari 2025. Voor deelname aan deze veegsessies kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
   
 5. Adviseurs zijn ook in 2024 vrij in de keuze van de onderwerpen die zij volgen. Hierdoor wordt geborgd dat de onderwerpen het best aansluiten bij hun interesse en dagelijkse werkzaamheden.
   
 6. De NVHP geeft geen vrijstellingen voor bij andere organisaties gevolgde opleidingen.
   
 7. Klachten. Zie voor klachten met betrekking tot alle zaken die te maken hebben met Masterclasses de klachtenprocedure. 
   
 8. Opgeven voor masterclasses kan via het NVHP opleidingsportaal

Ga naar het opleidingsportaal