Brochures

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP heeft over een aantal thema’s digitale brochures ontwikkeld. In deze brochures wordt, ten behoeve van de consument, een bepaald thema op hoofdlijnen toegelicht. Daarbij wordt telkens ook aangegeven wat de extra waarde is die een Erkend Hypothecair Planner voor de consument bij het betreffende onderwerp kan hebben.

Gebruik van brochures

Leden van de NVHP mogen deze brochures zonder aanvullende kosten gebruiken. Het staat leden dus vrij deze brochures naar specifieke relaties te zenden of om één of meer van de brochures te plaatsen op de eigen site.

Stap voor stap uitleg over een hypotheek

Laten we gaan bouwen!

Scheiden Magazine

Aflossingsvrije hypotheek? Laat u adviseren

Aflossing van de hypotheek

Duurzaam verbouwen

Erkend Hypothecair Planner, de voordelen er van

Familie en financiering van de hypotheek

Huren of kopen?

Het belang van netto maandlasten

Onderhoud van de hypotheek

Ondernemer en zijn hypotheek

Pensioen en uw hypotheek

Schenking en hypotheek

Waarom de NVHP Gedragscode voor u van belang is