Bestuur

Het bestuur van de NVHP wordt benoemd door de Algemene ledenvergadering. Gestreefd wordt om het bestuur een evenredige afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van het leden van de NVHP.

Samenstelling
Het Bestuur van de NVHP is als volgt samengesteld:

  • T.(Turhan) Özgüner - Voorzitter
  • I.(Ilja) Nanninga - Secretaris
  • M.(Michael) van der Hoeden - Bestuurslid
  • M.A.J.(Mark) Sanders - Bestuurslid
  • A.S.(Sander) Werkhoven - Bestuurslid
  • M.(Mark) de Bruijn - Penningmeester

Bestuur

TURHAN
ÖZGÜNER
Voorzitter
Jaar van benoeming 2019
Termijn 1e
Einde huidige termijn

2023

ILJA
NANNINGA
Secretaris
Jaar van benoeming 2022
Termijn 1e
Einde huidige termijn

2026

MICHAEL
VAN DER HOEDEN
Bestuurlid
Jaar van benoeming 2019
Termijn 1e
Einde huidige termijn 2023
MARK SANDERS
Bestuurslid
Jaar van benoeming 2019
Termijn 1e
Einde huidige termijn 2023

SANDER WERKHOVEN
Bestuurslid
Jaar van benoeming 2021
Termijn 1e
Einde huidige termijn

2025

MARK DE BRUIJN
Penningmeester
Jaar van benoeming 2022
Termijn 1e
Einde huidige termijn 2026

Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter