Gedragscode

Inleiding

Op 16 april 2014 heeft de Algemene Ledenvergadering van de NVHP, de NVHP Gedragscode aanvaard. De Gedragscode is bedoeld als bovenwettelijke bescherming voor consumenten die een beroep doen op de diensten van de leden van de NVHP Leden van de NVHP dienen zich in hun handelen en nalaten te houden naar de letter en de geest van deze Gedragscode. In voorkomende gevallen kan zowel de burgerlijke rechter als de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening de inhoud van deze Gedragscode betrekken bij de beoordeling van het handelen of nalaten van leden van de NVHP.

Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners.
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter!