Huishoudelijk reglement

De NVHP kent een Huishoudelijk Reglement. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NVHP gehouden op 16 april 2014. Het bepaalt onder meer de procedure van toelating van leden, de financiële bijdrage door de leden en de voorwaarden verbonden aan eventueel ontvangen sponsoring.

Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter