Aan welke voorwaarden moet een erkend
hypothecair planner voldoen?

Nederland telt meer dan 20.000 hypotheek-adviseurs. Slechts 1.158 natuurlijke personen mogen de beschermde titel Erkend Hypothecair Planner voeren. De personen die bevoegd zijn tot het voeren van deze titel zijn in een register opgenomen.

Naast de wettelijke vereisten om Hypotheekadvies te mogen geven dient een Erkend Hypothecair Planner, om deze titel  te mogen voeren, te voldoen aan drie voorwaarden:

  • met succes het examen Erkend Hypothecair Planner te hebben afgelegd. Dit examen toetst het hoogste niveau van kennis en vaardigheid zoals dat op dit moment in Nederland bestaat op het specialisme van financiële vraagstukken rondom hypotheken.Of in het bezit zijn van het diploma Financieel Planner (FFP) en als gecertificeerd Financieel Planner werkzaam zijn, aangevuld met een eenmalige opleiding van drie dagdelen genaamd de Entreetoets. Klik hier voor nadere informatie, voorwaarden en inschrijving.
  • jaarlijks deelnemen aan een traject van permanente educatie 
  • lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Hypothecaire Planners. Op grond van dit lidmaatschap is de adviseur onderworpen aan een gedragscode die beoogt de belangen van de consument bovenwettelijk te beschermen.
    Verzoek: Signaleert u adviseurs die zich als Erkend Hypothecair Planner profileren zonder dat zij in onderstaand register zijn opgenomen dan verzoeken wij u dit te melden aan het secretariaat van de NVHP.