WAAROM IS EEN ADVIES VAN EEN ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER BELANGRIJK?

De waarde van de eigen woning vormt voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun (toekomstig) vermogen. Op verschillende momenten rondom deze vermogensopbouw is een goed advies belangrijk.

Dat begint bij de vraag of het kopen van de woning wel een goede beslissing is of, gelet op de persoonlijke omstandigheden, huren (tijdelijk) een beter alternatief is. Is het kopen van een woning toch wenselijk dan zal onderzocht moeten worden welke lasten ook op langere termijn draagbaar zijn. Gekeken moet dan worden naar de situatie dat bijvoorbeeld één van de partners minder gaat werken, de lasten sterk stijgen doordat kinderen gaan studeren of het arbeidsinkomen minder wordt doordat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Welke lasten een individuele consument kan dragen is niet af te lezen uit tabellen die gelden voor “de gemiddelde consument”. Een goed beeld ontstaat alleen doordat de individuele situatie en de wensen die voor de toekomst bestaan goed in beeld worden gebracht.

Het maken van zo een persoonlijke analyse is de specialiteit van de Erkend Hypothecair Planner. Telkens weer zal deze adviseur zich verdiepen in uw wensen en situatie en samen met u kijken hoe een oplossing die u nu kiest zo goed mogelijk blijft aansluiten bij veranderingen die in de toekomst kunnen plaatsvinden.

Erkend Hypothecair Planners streven ernaar om al hun relaties een gezondere en zorgelozere financiële toekomst te bieden. Dit doen zij door een hoogstaand en persoonlijk passend hypothecair advies te geven. Erkend Hypothecair Planners hebben de hoogste gespecialiseerde opleiding op het gebied van hypothecair advies gevolgd. Zij onderhouden jaarlijks hun kennis en vaardigheden. Erkend Hypothecair Planners laten hun gedrag onafhankelijk toetsen aan onder meer de Gedragscode Erkend Hypothecair Planners. Ook onderwerpen zij zich aan het oordeel van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, onderdeel van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD.